Kotitalousvähennyksen omavastuu

Kotitalousvähennyksen omavastuu ja sen prosenttisuuruus riippuvat siitä ostetaanko kotitalousvähennyksen alainen palvelu yritykseltä tai yrittäjältä vai onko sitä varten palkattu henkilö. Jos työ ostetaan ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, saa silloin vähentää 45% arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Jos henkilö palkataan työsuhteeseen, saa tässä tilanteessa vähentää 15% maksamasta palkasta sekä palkanmaksuun liittyvät työnantajan sivukulut.

Tämän hetken omavastuu on 100 euroa vuodessa. Yritykselle maksettavan korvauksen täytyy olla yli 223 euroa, jotta omavastuu ylittyisi. Jos molemmat puolisot hakevat kotitalousvähennystä, vähennetään omavastuu molempien osuudesta erikseen. Vähennys tulee vain työnosuudesta, ei tarvikkeista tai matkakuluista. Jos työ ostetaan yritykseltä tai yrittäjältä, on tämän kuuluttavat ennakkoperintärekisteriin. Rekisteriin kuulumisen voi tarkistaa internetistä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän julkisesta tietopalvelusta www.ytj.fi.

Kotitalousvähennyksien piiriin kuuluvat esimerkiksi kotitalous- tai hoitotyöt, asunnon kunnossapitotyöt ja tieto- viestintätekniikkalaitteiden asennukset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että näiden osa-alueiden työ osuudet kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin, kuitenkaan matka- tai tarvikekulut eivät kuulu vähennyksen piiriin.

Kotitalousvähennyksen omavastuu on tällä hetkellä maksimissaan 2000 euroa ja vähennys on henkilökohtainen.  Tämä tarkoittaa että puolisot voivat saada yhteensä 4000 euron vähennyksen. Kun vähennyksiä tehdään, on siinä aina omavastuu. Tämän hetken omavastuu on 100 euroa vuodessa.

Kotitalousvähennyksen omavastuu ja vähennyksen enimmäismäärät pysyvät aina samana, riippumatta siitä ostetaanko palvelu yritykseltä vai palkataanko työtä varten työntekijä. Kotitalousvähennys myönnetään työkorvauksen, palkan tai palkan sivukulujen maksuvuonna. Jos esimerkiksi maksetaan palkka ja sen sivukulut eri vuosina, vähennyskin jakautuu kahdelle eri vuodelle.

Kotitalousvähennyksen maksimimäärä on siis 2000 euroa ja omavastuu 100 euroa tai jos palvelu ostetaan yritykseltä täytyy sen ylittää 223 euron summa, jotta omavastuu ylittyy. Kotitalousvähennyskelpoisella työllä tarkoitetaan kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden asennuksia. Vähennyksen saa työosuudesta, ei matkakuluista tai tarvikkeista.

Leave A Response

* Denotes Required Field