Kotitalousvähennys 2015

Kotitalousvähennys on verovähennys, jonka sinä voit saada kotonasi teetetyistä kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä sekä asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä. Saat vähennystä myös tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista.

Sinun on haettava kotitalousvähennystä itse. Teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut on ilmoitettava esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta, ja työn teettäjä saa hyödyn veronpalautuksena.

Työn teettäjä voi myös hakea ennakonpidätysprosentin alentamista kotitalousvähennyksen perusteella, eli siis muutosta verokorttiin sinä vuonna kun vähennykseen oikeuttavat menot syntyvät. Tällöin kotitalousvähennyksen tiedot siirtyvät yleensä automaattisesti suoraan varsinaiseen veroilmoitukseen.

Kotitalousvähennys myönnetään sinä vuonna, jona työnkorvaus tai palkka ja sen sivukulut on maksettu.

Kotitalousvähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Vähennystä saa vain pelkän työn osuudesta, ei esimerkiksi materiaalikuluista. Vuonna 2015 kotitalousvähennyksen määrä on 15% maksamastasi palkasta. 15% prosentin lisäksi voit vähentää myös palkan sivukulut. Mikäli maksat työkorvausta yrittäjälle tai yritykselle, joka kuuluu ennakkoperintärekisteriin, on vähennys 45% prosenttia maksamastasi työkorvauksesta.

Vuonna 2015 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 400 euroa per vuosi. Summa voi koostua pelkästään kotitalous-, remontti-, hoito- tai tietotekniikkatöistä tai vaikka näistä kaikista. Kotitalousvähennykseen kuuluu vuotuinen 100 euron omavastuuosuus. Vähennys on henkilökohtainen.

Tällöin esimerkiksi pariskunta voi saada vuonna 2015 yhteensä 4 800 euron vähennykset. Puolisoille vähennys myönnetään siten, kuin he ovat sitä pyytäneet. Jos vähennyksen enimmäismäärä, eli 2 400 euroa, ei ylity, on vähennys järkevää pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu vähennetään vain kerran.

Leave A Response

* Denotes Required Field