Kotitalousvähennys omavastuu

Kotitalousvähennyksessä on aina omavastuu. Kotitalousvähennys omavastuu riippuu siitä onko työ ostettu yritykseltä tai yrittäjältä vai onko työhön palkattu henkilö. Jos työ ostetaan ennakkoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, saa silloin vähentää 45% arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Jos henkilö palkataan työsuhteeseen, saa tässä tilanteessa vähentää 15% maksamasta palkasta sekä palkanmaksuun liittyvät työnantajan sivukulut.

Kotitalousvähennystä voi tällä hetkellä saada maksimissaan 2000 euroa ja vähennys on henkilökohtainen.  Tämä tarkoittaa että puolisot voivat saada yhteensä 4000 euron vähennyksen. Kun vähennyksiä tehdään, on siinä aina omavastuu. Tämän hetken omavastuu on 100 euroa vuodessa. Yritykselle maksettavan korvauksen täytyy olla yli 223 euroa, jotta omavastuu ylittyisi. Jos molemmat puolisot hakevat kotitalousvähennystä, vähennetään omavastuu molempien osuudesta erikseen. Vähennys tulee vain työnosuudesta, ei tarvikkeista tai matkakuluista.

Kotitalousvähennykseen voi hakea jos teetetään esimerkiksi kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden asennuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa että näihin osa-alueisiin kuuluvat työn osuudet kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin, kuitenkaan matkakulut tai tarvikkeet eivät kuulu. Jos esimerkiksi ostetaan keittiöremontti, vähennyksen saa riippumatta siitä, palkkaako työntekijän itse vai ostaako työn yritykseltä tai yrittäjältä. Jos työ ostetaan yritykseltä tai yrittäjältä, on tämän kuuluttavat ennakkoperintärekisteriin. Rekisteriin kuulumisen voi tarkistaa internetistä yritys- ja yhteisötietojärjestelmän julkisesta tietopalvelusta www.ytj.fi.

Kotitalousvähennys omavastuu ja vähennyksen enimmäismäärät pysyvät aina samana, riippumatta siitä ostetaanko palvelu yritykseltä vai palkataanko työtä varten työntekijä. Kotitalousvähennys myönnetään työkorvauksen, palkan tai palkan sivukulujen maksuvuonna. Jos esimerkiksi maksetaan palkka ja sen sivukulut eri vuosina, vähennyskin jakautuu kahdelle eri vuodelle.

Kotitalousvähennyksen maksimimäärä on siis 2000 euroa ja omavastuu 100 euroa tai jos palvelu ostetaan yritykseltä täytyy sen ylittää 223 euron summa, jotta omavastuu ylittyy. Kotitalousvähennyskelpoisella työllä tarkoitetaan kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden asennuksia. Vähennyksen saa työosuudesta, ei matkakuluista tai tarvikkeista.

Leave A Response

* Denotes Required Field